Generelle instruktioner til dit nye maskotkostume

Læs dette inden du tager dit nye maskotkostume i brug.

MASKOTKOSTUMER, GENERELLE INSTRUKTIONER
1. Kostumeføreren er forpligtet til at oplyse sin overordnede om allergier, generel helbredstilstand eller anden sygdom, som kan forhindre kostumeføreren i at iføre sig et maskotkostume. Kostumeføreren skal være i god fysisk form, uden permanente eller midlertidige helbredsproblemer, som kan forværres ved at iføre sig kostumet.

2. Forud for arbejde iført maskotkostumet, skal kostumeføreren have klare instruktioner om planen for den forestående opgave.

3. Før maskotkostumet tages på, skal kostumeføreren sikre sig, at kostumet er rent, da kostumet kommer i direkte kontakt med kroppen.

4. Når iført kostumet, skal kostumeføreren undgå enhver kontakt med varmekilder eller åben ild, da det kan medføre permanent skade på kostumet.

5. Når maskotkostumet tages af eller på, bør kostumeføreren hjælpes af en anden person.

6. Kostumeføreren bør ikke arbejde i maskotkostumet i beruset tilstand.

7. Maskotkostumet hindrer bevægelighed, udsyn, hørelse og åndedræt. Vær derfor ekstra forsigtig under arbejde iført kostumet.

8. Maskotkostumer er lavet med henblik på brug indendørs eller udendørs i op til 20 minutter ad gangen.

9. Maskotkostumet er designet til indendørs brug og er ikke modstandsdygtig overfor høj luftfugtighed, regn eller sne. Maskotkostumet kan absorbere fugt og vand.

10. Mens iført maskotkostumet, er følgende bevægelser ikke anbefalet: Intensiv hop, løb eller andre overbelastende bevægelser.

KLARGØRING, IFØRELSE OG AFTAGNING AF MASKOTKOSTUMET
1. Kostumeføreren må ikke blive overophedet. Vær opmærksom på åndedræt og bevægelse etc.

2. Maskotkostumet påvirker krop og bevægelse hos kostumeføreren, og gør det besværligt at bevæge sig og kan være til fare for kostumeføreren og tilskuere.

3. Vær opmærksom på løse dele på maskotkostumet og reager straks på skader påført maskotkostumet.

4. Kostumeføreren skal være forudseende i sine bevægelser og aktiviteter iført kostumet, for således at undgå at påføre sig selv eller tilskuere skade.

5. Hvis maskotkostumet trykker mod dele af kostumeførerens krop, eller på anden møde påfører kostumeføreren ubehag, skal disse problemer straks udbedres. Var særligt opmærksom på udsyn, vejrtrækning og hørelse.

6. Når maskotkostumet taget på, lynes lynlåsen langsomt og blidt. Undgå pludselige bevægelser mens maskotkostumet tages på.

7. Når fodtøjet tages på, skal maskotføreren sikre sig, at spænderne inde i fodtøjet fæstnes til foden. Foden skal placeres således, at gummi ind i fodtøjet giver stabilitet og komfort.

8. Efter brug skal maskotkostumet luftes. Brug eventuelt godkendte desinficerende midler til tøj og sko for at modvirke ubehagelige lugte.

9. Når iført et maskotkostume er det strengt forbudt at køre enhver form for køretøj.

10. Det anbefales at udlufte maskotkostumet ca. hvert 15. minut. Kostumeføreren er ansvarlig for at overvåge og reagere på temperaturen indeni maskotkostumet. Ved længere tids opbevaring af maskotkostumet, anbefales det at hænge det op på bøjle eller stativ.

TRANSPORT OG OPBEVARING
1. Maskotkostumet skal opbevares under rene forhold og holdes rent. Brug kun rengøringsmidler, som er helbredsmæssigt sikre.

2. Efter hver brug af kostumet, bør maskotkostumet opbevares under rene forhold.

3. Maskotkostumet skal tjekkes regelmæssigt og skader eller slitage bør straks udbedres.

4. Under opbevaring og fragt, undgå at påføre maskotkostumet unødvendigt tryk og klem det ikke sammen.

5. Maskotkostumet bør pakkes i en plastiktaske under transport for at undgår vejrfaktorer i at beskadige det. Før sammenpakning af maskotkostumet, vær da sikker på, at det ikke er vådt eller fugtigt.

6. Kostumet kan renses ved brug af sæbeskum på en svamp eller blød børste, max 40 grader varmt vand.

7. Tørring – undgå mekanisk tørring og brug af varmeafgivende apparater. Tørring i fri luft anbefales.

BLÆSERSYSTEM OG BATTERIER
1. Før brug af maskotkostumet, tjek da blæserens tilstand, batteriboksen og batterierne.

2. Undgå at batteriboksen kommer i kontakt med vand og undgå at påføre batteriboksen slag eller stød.

3. Undgå kontakt med ætsende materialer såsom parfume, alkohol og rengøringsmidler.

4. Anvend kun AA batterier.

5. Det er nødvendigt at vende batterierne korrekt, jf. markeringer i batteriboksen.

6. Bland ikke nye og gamle batterier, eller batterier fra forskellige producenter.

7. Batterierne bør fjernes, når kostumet ikke anvendes over længere tid.

RENGØRING AF HOVEDET
1. Rengør med blød, tør klud.

2. Brug ikke fortyndere, alkohol eller andre stærke rengøringsmidler.

27. januar 2019