HOS IBSENS FABRIKKER A/S STILLER VI KRAV TIL VORES LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNER, FOR AT SIKRE OS AT DE OVERHOLDER VORES CODE OF CONDUCT.

LOVOVERHOLDELSE:

Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove.

BØRNEARBEJDE:

Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år.
Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer.
Der er læreprogrammer for børn ml. 12 – 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde.
Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed.

TVANGSARBEJDE:

Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed.
Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

DISKRIMINATION:

Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

HELBRED OG SIKKERHED:

Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges.
Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund.
Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf.
Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold.

ARBEJDSFORHOLD:

Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende.
Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred.
Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det.

PRODUKTANSVAR:

Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed.

KORRUPTION OG BESTIKKELSE:

Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.